Kaivoskone

Kaivosten moniosaaja

Tapojärvi Oy tarjoaa kaivoksille monenlaista osaamistaan. Yhtiöllämme on kaivostoiminnasta usean vuosikymmenen kokemus sekä avolouhoksilta että maanalaisista kaivoksista. Tällä hetkellä toimimme useilla kaivoksilla kiinteänä osana tuotantoa malmien ja sivukiven lastaus– ja kuljetus työssä. Toimintaamme kaivoksilla kuuluvat em. ohella myös louhosten täyttötyöt, maanalaisten teiden rakentaminen ja kunnossapito, rusnaustyöt, kaivosten varustelutyöt, maanpoistot ja padonrakennusurakoinnit sekä louhintatyöt.