Rikastamo

Ruostumattoman teräksen kuonan rikastamo

Uusi rikastamomme, joka on valmistunut vuonna 2010, tuotteistaa ruostumattoman teräksen valmistuksessa syntyviä sivutuotteita myytäviksi tuotteiksi ilman loppusijoitettavaa jätettä.

Ruostumattoman teräksen kuonaa rikastamalla saadaan eroteltua huomattava määrä arvokasta metallia, joka palautetaan takaisin tehtaalle tuotantoon. Jäljelle jäävästä materiaalista Tapojärvi Oy prosessoi muun muassa 1. luokan kiviaineksia.

Säästöt

Toimintamme säästää luontoa ja rahaa. Rikastuksen ansiosta talteen saadut metallit ovat arvokkaita raaka-aineita ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Näin säästytään myös jäteveroilta, sillä teräksen valmistuksessa käytettävät kuona-aineet eivät enää joudu kaatopaikalle vaan niistä prosessoidaan laadukasta kiviainesta.

Luonnon neitseellisiä raaka-aineita ei tarvita enää samassa määrin, sillä Tapojärvi Oy:n valmistama kiviaines on luja ja kestävä tuote esimerkiksi tienrakennuksessa. Myös poltettu kalkki erotellaan kuonasta, jolloin neitseellisistä raaka-aineista valmistetun kalkin tarve ruostumattoman teräksen valmistuksessa vähenee merkittävästi.

Tapojärvi Oy:n rikastamo on ainutlaatuinen koko maailmassa. Se edustaa uutta ajattelutapaa ruostumattoman teräksen kuonan rikastuksessa.

Kehitystä

Tapojärvi Oy on saanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman JT-rikastamon kehittämishankkeeseen avustusta. Hankesuunnitelma alkoi 14.3.2014 ja päättyi 31.12.2016.

Hankkeessa kehitettiin JT-rikastamon metallin talteensaantia ja tuotteiden kaupallistamista.
JT-rikastamon toimintaa tehostettiin investoimalla erilaisiin rikastusteknisiin laitteisiin.

Hankkeen tuloksena metallien talteensaanti on parantunut ja tuotteiden jatkojalostus kaupallisiin tarkoituksiin on edennyt.