Kukka

Luontoa rasittamatta

 

Materiaalien tehokäytöllä saavutetaan todellisia kustannussäästöjä, kun arvokkaat raaka-aineet, kuten ruostumaton teräs ja ferrokromi, palautetaan takaisin tuotantoon. Materiaalien tehokäyttö on ekologista.

Tuotteistamme terästeollisuuden sivutuotteet. Kuonista jatkojalostamamme kiviainekset ovat arvokkaita materiaaleja teiden ja muun infrastruktuurin rakentamisessa. Prosessimme säästää luonnonvaroja, koska loppusijoitettavaa jätettä ei synny ja tarve valmistaa kiviainesta neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi.

Olemme kehittäneet kierrätysyksikön myös tulenkestävien tuotteiden valmistukseen. Tuotteistamme käyttöikänsä päähän tulleet tulenkestävät tiilet. Valmistamme tulenkestävää massaa ja mursketta teollisuuden uudelleen käyttöön.

Ilman Tapojärvi Oy:n käsittelyjä vuosittain useita satoja tuhansia tonneja käyttökelpoista materiaalia päätyisi loppusijoitettavaksi jätteeksi.