Kaivoksessa

Agnico-Eagle Mines Limited, Suurikuusikon kaivos

Agnico-Eagle Finlandin kaivos Kittilän Suurikuusikossa on Euroopan suurin yksinomaan kullantuotantoon keskittynyt kaivos. Suurikuusikossa olemme olleet osa tuotantoa kaivoksen alusta saakka eli vuodesta 2008 aina vuoteen 2011 asti sekä uudelleen vuosina 2014‐2016.

Tapojärvi Oy Suurikuusikossa:

  • Maanalaisen malmin ja sivukiven lastaus- ja kuljetus
  • Maanalaisten teiden kunnossapito
  • Rusnaustyöt
  • Rikastamon syöttö
  • Varustelu
  • Maanpoistot
  • Padonrakennus
  • Tunnelinlouhinta- ja tukemistyöt
  • Varustelu- ja infranylläpitotyöt