Kaivoksessa

Lappland Goldminers AB, Pahtavaaran kaivos

Toiminta kaivoksissa vaatii kokemusta, jota ei voi saada kuin tekemällä työtä.

Tapojärvi Oy teki alihankinta töitä Tolarock Oy:lle Lappland Goldminersien kaivoksella Sodankylän Pahtavaarassa. Pahtavaaran kaivoksella toimimme vuodesta 2008 vuoden 2011 loppuun.

Tapojärvi Oy Pahtavaarassa:

  • Maanalaisen malmin ja sivukiven lastaus- ja kuljetus
  • Louhosten täyttötyöt
  • Maanalaisten teiden kunnossapito
  • Rusnaustyöt
  • Murskaamon syöttö