Moderna lösningar för effektiv produktion

» Service för våra klienter

Materialeffektiv verksamhet sparar naturen och pengar

» Vi gör vårt för klimatarbetet.

Vi är en fast del av klientens produktionsprocess

» Utveckling för klienternas nytta

Modern utrustning i yrkesskickliga händer

» Maskinkraft till grovt arbete

Mångsidig specialkompetens

Över 50 års långsiktigt utvecklingsarbete för att effektivisera processer med tanke på säkerheten. Erfarenhet och kvalité för kundernas nytta. Vilja att arbeta utan att belasta naturen.

Tapojärvi Oy är certifierat enligt ISO standard 9001:2008.

Klicka eller scanna QR-koden till vår nya företagspresentations video!