Anrikningsverket för rostfritt stål slagg

I vårt nya anrikningsverk som blev färdigbyggt år 2010 anrikar vi stålfabrikens biprodukter till värdefulla produkter utan deponi.

Genom att anrika slagg kan Tapojärvi separera en stor mängd av värdefulla metaller och returnera dem till stålfabriken. Av det som blir kvar processar Tapojärvi bland annat förstklassigt stenmaterial.

Besparingar

Tapojärvis verksamhet sparar naturen och pengar. Metaller som man återfår efter anrikningen är värdefulla råvaror i tillverkning av rostfritt stål. På det sättet slipper man även avfallsskatt_ eftersom slagg som används i ståltillverkning, inte längre hamnar som deponi på tippar utan Tapojärvi tillverkar högklassigt stenmaterial av det.

Naturens råvaror behövs inte längre lika mycket, eftersom stenmaterialet som Tapojärvi har tillverkat är en stark och hållbar produkt till exempel på vägbygget. Även bränd kalk separeras från slagget som i sig minskar behovet av naturlig kalk i tillverkning av rostfritt stål.

Tapojärvis anrikningsverk är unikt i hela världen. Det representerar ett nytt sätt att tänka när det gäller anrikning av rostfritt stål slagg.