Expert i gruvor

Tapojärvi erbjuder mångsidig kunnighet i gruvor. Företaget har flera årtiondes erfarenhet av gruvdrift både i dagbrott och underjords gruvor. För närvarande opererar vi i flera olika gruvor som fast del av produktionsbrytningen, lastning och transport av malm och gråberg, vägbyggnation och underhåll av vägar samt mediabygge. Till vår verksamhet i gruvor hör även återfyllning av schakt och utbrutna bergrum, avtäckning samt dammbygge.