Gianpaolo Bianchi on työskennellyt terästehtaalla Acciai Speciali Ternissä (AST) 27 vuotta, joista kaksi viimeistä Tapojärvi Italialla. Hänet palkattiin terästehtaalle autonkuljettajaksi ja suurimman osan urastaan hän onkin ajanut kuorma- ja rekka-autoja.

Tällä hetkellä Gianpaolo työtehtävään kuuluu kuonan sekä rikastamolta talteen otetun metallin kuljettaminen:

”Aiemmin ajoin lähinnä metalleja, ja vuosien varrella olenkin kerryttänyt laajan tietämyksen erityyppisistä materiaaleista, kuten teräksestä. Nyt Tapojärvellä ajan ruostumattoman teräksen käsittelyssä syntyvää kuonaa sekä rikastamosta talteen otettua metallia.”

27 vuodessa tavat terästehtaalla ovat muuttuneet paljon

Gianpaolo on nähnyt Tapojarvin lisäksi myös terästehtaan, AST:n, kasvavan. Tehtaalle hän pääsi töihin jo vuonna 1995, jolloin materiaalien käsittelytavat ja siihen käytettävät koneet olivat vielä hyvin erilaisia. Tuotannon taso oli alhaisempi ja ympäristöön kiinnitettiin paljon vähemmän huomiota. Onneksi ajan myötä tietoisuus ympäristön kestävyydestä on lisääntynyt.

Radikaali muutos, jonka Gianpaolo uskoo vaikuttaneen lähinnä autonkuljettajan työhön terästehtaalla, on kressien, nestemäisen kuonan kuljettamiseen käytettävien erikoisajoneuvojen, käyttöönotto. Ennen kressien tuloa kuonaa kuljetettiin kuorma-autoilla ja junalla. Itse asiassa Ternin terästehdas oli yksi ensimmäisistä, ellei jopa ensimmäinen terästehdas Italiassa, joka aloitti kressien käytön kuonan kuljetukseen.

Tapojärven menestys kiinnostaa työntekijöitä

Kuonankuljetus on vaativaa työtä, joka vaatii tarkkaavaisuutta. Kuorma-autoilla kuljetetaan painavia kuormia ja työtahti on nopea. Gianpaolon mukaan Tapojärven työntekijät ovat hyvin sitoutuneita työhönsä:

”Uskon voivani sanoa kenenkään tätä kiistämättä, että työntekijät, joiden näen päivittäin työskentelevän yhtiössämme, ovat aina pyrkineet mahdollisuuksiensa rajoissa ja vielä niiden ylikin osoittamaan, että he ovat hyviä työntekijöitä”, ja jatkaa:

”Työntekijän näkökulmasta voin sanoa, että meille on tärkeää, että meillä on työpaikka, mutta yhtä tärkeää on myös Tapojärven tulevaisuus. On meidänkin etumme, että yhtiö etenee menestyksekkäästi.”

Mukava muistaminen yrityksen puolesta

Eräs odottamaton yllätys, jota Gianpaolo kertoo todella arvostaneensa, oli Tapojarvi Oy:n hänen 60-vuotissyntymäpäiväkseen antama 1 000 euron lahja, jonka hän sai palkkansa mukana.

”Se oli hieno ele työnantajalta, ei niinkään rahan vaan ajatuksen vuoksi. Sanotaanko, että kun yritys välittää työntekijöistään, niin myös työntekijät antavat itsestään enemmän.”