Julkaistu: heinäkuu, 1, 2022

Kiertotalouteen ja kaivosalan palveluihin erikoistunut Tapojärvi aloitti neljä vuotta sitten yhtiön suurimman kansainvälistymishankkeen Italian Ternissä, jossa sijaitsee yksi Italian merkittävimmistä terästehtaista. Joulukuussa 2018 allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaisesti Tapojarvi Italia S.r.l. alkaa käsitellä Acciai Speciali Ternin kuonaa Italiassa ja aloittaa sen jälkeen kuonapohjaisten myyntituotteiden valmistuksen. Rikastamo otettiin käyttöön tänä vuonna.  

Arvedi-Acciai Speciali Terni (AST)  ja Tapojarvi toteuttavat nyt Italiassa Ternin kaupungille erityisen merkittävää hanketta, jonka tavoitteena on vähentää alueen ympäristövaikutuksia. Ruostumattoman teräksen tuotannossa syntyvän kuonan hyödyntämistä koskevalla hankkeella ei ole ennakkotapausta Italiassa.

Alueen viranomaiset ja aluetoimistot sekä Arvedi-Ast ja Tapojärvi käsittelivät jätteeksi luokittelun päättymistä, toisin sanoen End of waste -statuksen saavuttamista yhteisessä konferenssissa torstaina.

Molemmat yritykset, Arvedi-AST ja Tapojärvi, sitoutuvat vastaamaan nopeasti viranomaistahojen konferenssissa esittämiin lisäpyyntöihin. Kun alueen esittämiin lisäkysymyksiin on vastattu, jätteiden käsittelyä ja kaupallistamista koskevaa työtä jatketaan.

”Yhteistyö on ratkaisevan tärkeää tässä tärkeässä asiassa, ja tämänpäiväinen konferenssi osoitti, että tavoitteemme toteutuvat askel askeleelta. Tapojärvi on kiitollinen Arvedi-AST:n luottamuksesta ja yhteistyöstä”, Tapojärvi Italian toimitusjohtaja Martti Kaikkonen sanoo.

Jotta kuonatuotteiden kaupallistaminen voidaan aloittaa Italiassa ja siten vähentää kaatopaikalle päätyvän kuonan määrää, on välttämätöntä saada EOW-status ja saattaa prosessi päätökseen tuotteiden CE-sertifioinnilla.

14. heinäkuuta viranomaiset ja toimijat pitävät uuden yhteisen konferenssin, jonka tarkoituksena on saavuttaa EOW-status.

Tapojärvi on ottanut käyttöön vakiintuneen prosessin teräskuonatuotteiden sertifioinnin, EOW-statuksen, Reach-rekisteröinnin, CE-merkinnän sekä ISO 9001- ja ISO 14001 -järjestelmäsertifioinnin saavuttamiseksi. Tämän parissa työskennellään nyt täydellä teholla.

”On kaikkien etujen mukaista työskennellä laatua ja ympäristöä kunnioittaen ja viedä eteenpäin dynaamista hanketta, jonka avulla markkinoille saadaan innovatiivisia, ympäristön kannalta kestäviä tuotteita”, Kaikkonen jatkaa ja laskee, että tammikuusta 2023 alkaen myös ensimmäisiä tuotteita voidaan alkaa kaupallistaa suunnitelmien mukaisesti.

Tapojärven Italian Ternissä kuonankäsittelyyn ja uusiokuonatuotteisiin tähtäävä uuden sukupolven prosessin toteutus on yksi esimerkki teollisen kiertotalousalan etupainotteisista investointiprojekteista, joiden tuotot ulosmitataan pitkän sopimuksen turvin tulevina vuosina.

Yritys näkee lukuisia mahdollisuuksia monistaa prosessia tai sen osia ja samalla laajentaa teollisen kiertotalouden liiketoimintaa Ternin lisäksi muissa asiakaskohteissa Italiassa ja muualla Euroopassa.

”Tapojärven lähivuosien kehityssuunnitelmassa pitää korkeinta sijaa kuonatuotteiden tuotteistus ja myynti, jossa on paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Kaikkonen kiteyttää.