SSAB Raahe

SSAB:n tehdas Raahessa valmistaa ns. standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Päätuotteita ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Tehtaalla on koksaamo, kaksi masuunia, terässulatto, voimalaitos sekä kuumavalssaamo. Alueella on myös raaka-aineiden ja materiaalien käsittelytoiminnot sekä rahtisatama. Tehtaalla työskentelee vakituisesti noin 2400 henkilöä.

Tapojärvi on toiminut Rautaruukin alihankkijana jo vuodesta 1972 alkaen. Yhteistyö alkoi Rautuvaaran kaivoksella, Kolarissa.
Raahen terästehtaalla Tapojärvi Oy on vastannut erilaisista tehdaspalveluista vuodesta 1992 lähtien.

”Tapojärven vahvuuksia ovat aloitteellisuus, ongelmanratkaisukyky ja luotettavuus.”
-SSAB

Palveluitamme Raahessa ovat:

 • Kierrätysteräksen käsittelyt SSAB Merox
 • Masuunien, kalkinpolttimon ja briketöintilaitoksen raaka-aineiden syöttö ja seulonta
 • Koksaamon kivihiilen käsittelyt
 • PCI-hiilen käsittelyt

Outokumpu, Tornion terästehdas ja Kemin kaivos

Outokumpu on ruostumattoman teräksen johtavia tuottajia maailmassa. Outokumpu valmistaa ruostumatonta terästä tuotantolaitoksissaan Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.
Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa, joista noin 2 400 Suomessa. Outokummulla on ruostumattoman teräksen tuotantolaitos Torniossa ja kromikaivos Elijärvellä Kemissä.

Outokumpu on ollut Tapojärvi Oy:n tilaaja jo vuodesta 1985 Kemin kaivoksella sekä Tornion terästehtaalla vuodesta 1988. Vuosikymmenten aikana olemme kehittäneet palvelujamme tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

”Tapojärvellä on runsaasti monipuolista kalustoa ja osaava henkilökunta.”
-Outokumpu

Palveluitamme Tornion terästehtaalla:

 • Jaloteräskuonan rikastus
 • Ferrokromikuonan rikastus
 • Kierrätettyjen eristystiilien murskaus- ja jauhatusyksikkö
 • Tulenkestävien massojen valmistusyksikkö
 • Etumurskaus
 • Jälkimurskaus
 • Autogeenimurskaus
 • Mobiiliseulayksiköt
 • Okto-tuotteiden lastaus ja kuljetus
 • Kierrätysteräksen ja bulkin ajo

 

Palveluitamme Kemin kaivoksella:

 • Maanalaisen tuotantomalmin ja sivukiven lastaus- ja kuljetus
 • Louhosten täyttötyöt
 • Maanalaisten teiden kunnossapito
 • Rusnaustyöt
 • Varustelu- ja infranylläpitotyöt
 • Tunnelinlouhinta- ja tukemistyöt

Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivos

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Se omistaa Kittilän kaivoksen ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jonka vuotuinen tuotanto on noin 6 000 kiloa kultaa. Kaivos työllistää noin 500 omaa työntekijää ja 400-500 urakoitsijoiden työntekijää.
Tapojärvi on ollut mukana Kittilän kaivoksen tuotannossa vuodesta 2008 alkaen erilaisissa tehtävissä kaivospalveluiden tuottajana.

Palveluitamme Kittilän kaivoksella ajalla 2008-2017, 2021->

 • Maanalaisen malmin ja sivukiven lastaus- ja kuljetus
 • Maanalaisten teiden kunnossapito
 • Rusnaustyöt
 • Rikastamon syöttö
 • Varustelutyöt
 • Maanpoistot
 • Padonrakennus
 • Tunnelinlouhinta- ja tukemistyöt
 • Varustelu- ja infranylläpitotyöt

LKAB

LKAB on kansainvälinen kaivosyhtiö, jonka päätoimiala on rautamalmin louhinta Kiirunan ja Malmbergetin rautaesiintymistä. LKAB:n liikevaihto oli yli 25 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2018. Yritys työllistää yli 4100 henkilöä.
Tapojärvi suorittaa LKAB:lle peränajoa Jällivaarassa Malmivaaran kaivoksella vuoteen 2023 asti (+2 optiovuotta).

Boliden, Kylylahden ja Kevitsan kaivos

Boliden on ruotsalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö.
Bolidenin päätuotteet ovat sinkki ja kupari, minkä lisäksi se tuottaa kultaa, hopeaa, lyijyä ja nikkeliä.

Bolidenillä on noin 800 metriä syvä maanalainen kaivos Kylylahdessa Polvijärvellä. Kaivoksella työskentelee 140 henkilöä.

Vuonna 2017 rikastamolla Luikonlahdessa rikastettiin noin 809 000 tonnia malmia kupari-, kulta-, sinkki ja nikkeli-kobolttirikasteiksi.
Tapojärvi Oy on urakoinut vuodesta 2011 lähtien kiinteänä osana tuotantoa Bolidenin Kylylahden kaivoksella. Vuonna 2020 Tapojärvi aloitti lastaus- ja kuljetustoiminnan malmin välivarastointialueella Kevitsan kaivoksessa.

”Pystyy toimittamaan sen minkä lupaa.”
-Boliden

Palveluitamme Kylylahdessa olivat:

 • Maanalaisten louhosten ja perien lastaukset ja kuljetukset
 • Louhosten täyttötyöt
 • Maanalaisten teiden ylläpito
 • Rusnaustyöt
 • Malmilouheen rikotus maan alla ja maan päällä

 

Palvelumme Kevitsan kaivoksessa:

 • Lastaus ja kuljetustoimintaa malmin välivarastointialueella

Endomines, Pampalon kultakaivos

Pampalon kultakaivos sijaitsee Ilomantsin Hattuvaarassa niin sanotulla Karjalan kultalinjalla, 40 kilometrin pituisella kultaa sisältävällä alueella.
Pampalon kaivoksen omistaa Endomines Oy, joka on ruotsalaisen Endomines AB:n tytäryhtiö.
Pampalon kaivokselta louhitaan malmia noin 270 000 tonnia vuodessa.

Palveluitamme Pampalossa vuosina 2015-2017:

 • Tuotantoporaus
 • Louheenkäsittely
 • Peränajo
 • Varustelutyöt
 • Teiden ylläpito

Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset.

Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa.

Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Palveluitamme Sotkamossa ovat:

 • Louhinta- ja tukemistyöt
 • Lastaus- ja kuljetustyöt
 • Murskaus
 • Teiden ylläpito- ja varustelutyöt