Julkaistu: huhtikuu, 7, 2022

”Vahva suorittaja on ja sanansa mittainen toimija. Toimii sen mukaan, mitä sovitaan. Erottuu edukseen, koska sparraa tilaajan toimintaa ja ottaa huomioon kaivosalan erityispiirteet ja infratoiminnot.”
Agnico Eagle

”Se, mitä luvataan, myös tehdään. Jämäkkä toimija, joka reagoi nopeasti myös poikkeamiin. Palaset ovat kohdallaan ja Tapojärvi tuottaa meille lisäarvoa.” SSAB

”Lösningsbenägen samarbetspartner, bra lösa problem. Fokus på säkerhet, bra med flexibilitet. Bästa samarbetspartner; Ratkaisukykyinen kumppani, hyvä ratkaisemaan ongelmia. Keskittyy turvallisuuteen ja on hyvä joustavuudessa. Paras yhteistyökumppani.” LKAB

”Vahva moniosaaja, jonka takia erottautuu markkinoilla. Tapojärvi on meille hyvä palveluntoimittaja. Vahvuutena on myös rohkea lähestyminen erilaisiin asioihin ja pyrkii tuomaan kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ratkaisuja tietoomme.” Outokumpu

”Toimii käytännönläheisesti ja on kumppani, joka on avoin keskustelulle ja auttaa löytämään ratkaisun ongelmiimme. Kuuntelee meidän tarpeitamme ja pyyntöjämme. Tekee ehdotuksia parantaaksemme toimintaamme, jotta saavutamme haluamamme tavoitteet yhteistyössä. Yhteistyö toimii oikein hyvin.” Acciaterni

”Proaktiivinen yritys. Henkilöstö on ammattitaitoista ja motivoitunutta ja heistä ei jää suoritus kiinni.” Boliden

”Nälkäinen ja kasvava toimija alalla. Tapojärvellä osataan hommat ja innovoidaan lisäksi uutta. Yritys, joka tuo uusia tuulia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja maansiirto- ja kaivosalalle. Tuottaa lisäarvoa itselle ja asiakkaille.”  Yara

”Maanalaisen kaivostoiminnan kokemus ja osaaminen pidemmältä ajalta. Se on ensisijainen vahvuus. Operatiivinen toiminta ylipäätään on suoraviivaista. Käytännössä louhinnan ja työn operatiivinen toiminta on sujuvaa ja he osaavat sen hyvin.” Sotkamo Silver

”Kehittää koko ajan uutta ja satsaa siihen paljon. Uusiutuva energia on käytössä ja sitä kautta tekevät uutta. Se on tulevaisuutta. Se on positiivista.” Terrafame

(Sitaatit eivät ole vain yhden henkilön kertomaa, vaan lainauksiin on yhdistetty vastaajien kommentteja yrityksittäin)

Näin kuvailivat asiakkaat Tapojärven vahvuuksia ja kumppanuutta marraskuussa 2021 suoritetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin web- ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasivat kaikki Tapojärven nykyiset asiakkaat.

– Nettosuositteluindeksi oli erinomaisella tasolla ollen 56. On ilahduttavaa, että 59 prosenttia asiakkaista kokee yhteistyön Tapojärven kanssa parempana kuin muiden vastaavien kumppaneiden kanssa. Hienoa oli kuulla myös asiakkaiden toiveita ja kehitysideoita, joiden avulla yhteistyö paranisi, Tapojärven kaupallinen johtaja Henri Pilventö sanoo.

Eniten kehitettävää asiakkaat toivoivat kommunikointiin sekä asiakkaille tuotettavan arvon lisäämiseen.

– Asiakkaiden uskollisuutta pitää pystyä edelleen parantamaan auttamalla asiakkaita omien liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi tuottavuuden ja resurssien käytön parantamisella, meluhaittojen vähentämisellä, hävikin vähentämisellä ja kestävällä kehityksellä, Pilventö listaa.

Toivottuja kehityskohteita olivat tavoitteiden asetanta ja niiden raportointi sekä tiiviimpi yhteistyö paikallisten toimijoiden ja johdon kanssa.

– Asiakkaiden kokemusten perusteella olimme kehittäneet turvallisuustyötämme, siinä riittää aina parannettavaa.

Kolme vuotta sitten tehtyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn verrattuna Tapojärvi on parantanut asiakaskokemusta kokonaisuutena saaden keskiarvoksi 3,9, kun aiemmin vastaava luku oli 3,6.