Materiaalien käsittely

Kierrätys on osa tehokkuutta

Tapojärvi on erikoistunut terästeollisuudessa käsiteltävien materiaalien käsittelyyn. Teemme erilaisten materiaalien seulonnat omalla kiinteällä ja mobiiliseulontajärjestelmällä. Kierrätysteräksen käsittelystä, bulkin ajosta ja etu- ja jälkimurskauksesta sekä autogeenimurskauksesta meillä on vuosikymmenten kokemus.

Materiaalien tehokäytöllä saavutetaan todellisia kustannussäästöjä, kun arvokkaat raaka-aineet palautetaan takaisin tuotantoon. Materiaalien tehokäyttö on ekologista.
Tuotteistamme teollisuuden sivutuotteet ja kehitämme uutta liiketoimintaa materiaalien ympärille. Prosessimme säästää luonnonvaroja, koska loppusijoitettavaa jätettä ei synny ja tarve valmistaa kiviainesta neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi.