Agnico Eagle

Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivos

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Se omistaa Kittilän kaivoksen ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jonka vuotuinen tuotanto on noin 6 000 kiloa kultaa. Kaivos työllistää noin 500 omaa työntekijää ja 400-500 urakoitsijoiden työntekijää.
Tapojärvi on ollut mukana Kittilän kaivoksen tuotannossa vuodesta 2008 alkaen erilaisissa tehtävissä kaivospalveluiden tuottajana.

Palveluitamme Kittilän kaivoksella ajalla 2008-2017:

  • Maanalaisen malmin ja sivukiven lastaus- ja kuljetus
  • Maanalaisten teiden kunnossapito
  • Rusnaustyöt
  • Rikastamon syöttö
  • Varustelutyöt
  • Maanpoistot
  • Padonrakennus
  • Tunnelinlouhinta- ja tukemistyöt
  • Varustelu- ja infranylläpitotyöt