Boliden

Boliden, Kylylahden kaivos

Boliden on ruotsalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö.
Bolidenin päätuotteet ovat sinkki ja kupari, minkä lisäksi se tuottaa kultaa, hopeaa, lyijyä ja nikkeliä.
Bolidenillä on noin 800 metriä syvä maanalainen kaivos Kylylahdessa Polvijärvellä. Kaivoksella työskentelee 140 henkilöä.
Vuonna 2017 rikastamolla Luikonlahdessa rikastettiin noin 809 000 tonnia malmia kupari-, kulta-, sinkki ja nikkeli-kobolttirikasteiksi.
Tapojärvi Oy on urakoinut vuodesta 2011 lähtien kiinteänä osana tuotantoa Bolidenin Kylylahden kaivoksella.

Palvelumme Kylylahdessa:

  • Maanalaisten louhosten ja perien lastaukset ja kuljetukset
  • Louhosten täyttötyöt
  • Maanalaisten teiden ylläpito
  • Rusnaustyöt
  • Malmilouheen rikotus maan alla ja maan päällä