Tapa Toimia

Kannamme vastuun turvallisuudesta, laadusta ja ympäristöstä

Haluamme näyttää hyvää esimerkkiä ja olla edelläkävijä vastuullisena yrityksenä. Kannamme vastuuta työntekijöiden ja asiakkaidemme turvallisuudesta. Toimimme läpinäkyvästi ja pyrimme parhaaseen laatuun. Arvostamme luonnon puhtautta ja siksi minimoimme toimintamme vaikutukset ympäristöön.

Työskentelemme asiakasta varten:
Haluamme olla lähellä asiakasta ja tuottaa heille yksilöllisiä palveluja. Meistä on tärkeää ottaa teollisuuden hankkeet projekteina, jotka hyödyttävät asiakastamme. Emme halua olla vain yritys, joka tuottaa palveluita, vaan tavoitteenamme on olla kumppani, jonka kanssa halutaan tehdä pitkäaikaista yhteistyötä alueen ja yrityksen menestyksen varmistamiseksi.

Kannamme vastuun tilaajan tarpeista:
Tavoitteenamme on palvella toimintavarmasti ja laadukkaasti. Olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä tilaajien ja työntekijöidemme kanssa luodaksemme kasvua ja hyvinvointia. Kannamme vastuun siitä, että toimitamme asiakkaille ja kollegoille sitä, mikä on heille tärkeää. Se edellyttää meiltä sitoutumista asiakkaan arvoihin.

Tekemisen meininki näkyy tuloksessa:

Meillä arvostetaan tekemisen meininkiä, jossa työtä tehdään yhtenä joukkueena. Luotamme henkilöstömme monipuoliseen osaamiseen ja ammattitaitoon. Rohkaisemme oppimaan uutta, koulutamme ja panostamme osaamisen kehittämiseen.