Turvallisuus

Turvallisesti kannattavaan toimintaan

Tapojärvellä turvallisuus on osa yrityskulttuuriamme. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Toimintatapamme on hyvin suunniteltua, ennakoitua ja turvallisesti tuotettua.

Toimintamme perustana on, ettei tekemästämme työstä aiheudu vaaraa työntekijöille, asiakkaille, ympäristölle eikä kalustolle tai kiinteistölle.

Työntekijämme ovat meille tärkeitä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi motivoi ja auttaa jaksamaan haasteissa. Siksi havainnoimme ja kehitämme turvallisuusasioita joka päivä.