Ympäristö

Luontoa rasittamatta, ympäristöä kunnioittaen

Kunnioitamme luontoa ja välitämme ympäristöstämme. Työssämme kaivos- ja teollisuusprosessien parissa olemme oppineet, että materiaalien tehokäyttö on ekologista.
Materiaalien tehokäytöllä saavutetaan todellisia kustannussäästöjä, kun arvokkaat raaka-aineet, kuten ruostumaton teräs ja ferrokromi, palautetaan takaisin tuotantoon.

Tuotteistamme terästeollisuuden sivutuotteet. Kuonista jatkojalostamamme kiviainekset ovat arvokkaita materiaaleja teiden ja muun infrastruktuurin rakentamisessa. Prosessimme säästää luonnonvaroja. Tarve valmistaa kiviainesta neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi.

Olemme kehittäneet kierrätysyksikön myös tulenkestävien tuotteiden valmistukseen. Tuotteistamme käyttöikänsä päähän tulleet tulenkestävät tiilet. Valmistamme tulenkestävää massaa ja mursketta teollisuuden uudelleen käyttöön.

Kehitämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia säästää luonnonvaroja. Ilman Tapojärvi Oy:n käsittelyjä vuosittain useita satoja tuhansia tonneja käyttökelpoista materiaalia päätyisi loppusijoitettavaksi jätteeksi.