Hannu

Raudan rikastaja, kuparin ja kullan kaivaja
– syvästi suomalainen kaivosyhtiö

Hannukainen Mining Oy on vuonna 2015 perustettu kaivosyhtiö, jolla on rehti arvomaailma ja tahto toimia ympäristöä rasittamatta. Tapojärvi Oy perusti Hannukainen Miningin Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi. Hannukainen Mining Oy:n kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemminkin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta.

Selvitysten perusteella Hannukaisesta voidaan louhia rautaa, kuparia ja kultaa. Rautarikaste on lähes rikkivapaata ja tutkimusten mukaan markkinoiden peruslaatua huomattavasti parempi tuote.

Suunnitelman mukaan louhinta tullee tapahtumaan kahdessa avolouhoksessa, aluksi Hannukaisen louhoksessa ja myöhemmin myös noin kahden kilometrin päässä pohjoisempana olevassa Kuervitikon louhoksessa.

Yhtiölle on tärkeää ottaa huomioon luonto, paikalliset asukkaat ja alueen elinkeinomahdollisuudet. Hannukainen Mining Oy:n arvomaailmassa ympäristö ja yhteiskuntavastuu kulkevat yhdessä.

www.hannukainenmining.fi