Julkaistu: kesäkuu, 30, 2023

Tapojärvi-yhtiöt on suomalainen perhekonserni, joka tunnetaan kansainvälisenä kiertotalouden edelläkävijänä ja kaivos- ja tehdaspalveluiden tuottajana. Tapojärvi on toiminut vuosikymmeniä kiinteänä osana tuotantoketjua monissa kaivoksissa Suomessa ja Ruotsissa.

Viime vuodet Tapojärvi on työskennellyt muun muassa LKAB:n Malmbergetin kaivoksella Jällivaarassa. Yhtiön toimitusjohtaja Mari Pilventö tietää, että kaivospalveluita tuottaessa vastuullisuus on kokonaisuus, jossa jokaisesta osa-alueesta on huolehdittava.

– Meillä työtä tehdään turvallisesti, ja työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan. Hankintaketjut ovat vastuullisia. Emme hyväksy korruptiota. Minimoimme ympäristövaikutuksemme. Veropolitiikkamme on vastuullista, ja huolehdimme aina sidosryhmistämme, Pilventö painottaa.

Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa on ollut kaivostoimintaa eri paikkakunnilla jo satojen vuosien ajan. Tapojärvi on työskennellyt alalla vuodesta 1972 lähtien.

Tapojärvi kantaa sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista vastuuta yrityksen arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen päämääränä on varmistaa vastuullinen tuotanto ja kestävä kehitys kaikessa toiminnassa, jotta yritys voi turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Tapojärven päivittäistä toimintaa.

Tapojärven toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia erityisesti työntekijöihin, asiakasyritysten kasvuun ja kehitykseen sekä ympäristöön, siksi kaikkea Tapojärven yritystoimintaa ohjaa korkea turvallisuuskulttuuri ja vastuullisuus.

-Teemme jatkuvaa kehitystyötä ja pyrimme jatkuvaan parantamiseen. Keskitämme teknistä-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamistamme olemassa olevien kaivosten kehittämiseen ja toimintansa lopettaneiden kaivosten uudelleen hyödyntämiseen. Vastuu turvallisuudesta, laadusta ja ympäristöstä tekee työstämme merkityksellistä, nyt ja tulevaisuudessa, Pilventö sanoo.

Tapojärven vastuullisuustyön painopistealueet

Tapojärven toiminnassa vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun: turvalliset työolot, vastuulliset hankintaketjut, työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä ympäristövaikutusten minimoinnin.

Yritys noudattaa työssään luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita, sitoutuu lainsäädännön vaatimuksiin, asiakkaiden ohjeisiin ja arvomaailmaan sekä kestävään kehitykseen.

”Turvallisuustyö tehdään joka ikinen päivä ja tunti uudelleen.”  Martti Kaikkonen, operatiivinen johtaja, Tapojärvi-yhtiöt

Tapojärven kaivosteknologiaan keskittyneet kehitysprojektit:

  • Kaivosten sivukivialueiden peiterakenteet
  • Kaivosvesien käsittely ja stabilointi
  • Pölyntorjuntaratkaisut
  • Kaivostäytöt
  • Urban Mining
  • Kaivosten turvallisuusratkaisut