Innovation challenge 2020

Voittajainnovaatio jatkokehitykseen Tapojärvelle

Kaikkien aikojen ensimmäinen Tapojärvi Innovation Challenge järjestettiin Tapojärven 65-vuotispäivänä 2020. Kilpailuun osallistui Oulun yliopistosta yhteensä 32 DI- ja maisterivaiheen opiskelijaa, joista muodostettiin aluksi 9 ryhmää. Keväällä 6 ryhmää toteuttivat ehdotuksensa, joista 3 ryhmää valittiin finaaliin. Voittajaksi suoriutui tiimi, joka tutki teräskuonan mahdollisuuksia happamien jätevesien neutralointiin.

– Voitto tuli meille kaikille yllätyksenä, sillä kilpailun taso oli kova. Emme alun perin lähteneet voittamaan verenmaku suussa, vaan keskityimme ensisijaisesti oman ideamme kehittämiseen”, paljastaa Aino Rautio, ympäristötekniikan opiskelija Oulun yliopistosta.
Innovaationa kuonan käyttäminen esimerkiksi kaivosvesien neutraloinnissa ei ole kovin helposti kaupallisesti hyödynnettävissä. Tällä hetkellä kaivosvesien neutraloinnissa luotetaan pitkän aikavälin kokemuksella kalkkiin. Kalkkikivi sisältää kalsiumoksidia, joka sitoo itseensä sivukiven silikaatit, fosfaatit, sulfidit ja muut epämetalliyhdisteet.

Tutkimusryhmän mukaan kuonan käyttömahdollisuuksia happamien jätevesien neutraloinnissa kannattaa testata tarkoin, sillä tällä hetkellä maailmassa suuria määriä teräskuonaa päätyy käyttämättömänä kaatopaikalle. Kalkkikivi taas lukeutuu neitseellisiin luonnonmateriaaleihin, ja sen käyttöönotto vaatii edelleen kaivostoimintaa.

Kilpailun jälkeen voittajainnovaatiosta työllistyi kaksi osaajaa Tapojärven palvelukseen jatkokehittämään innovaatiotaan.

Kuvagalleria