Julkaistu: elokuu, 7, 2023

Kaivosteollisuus on nykyaikaisen yhteiskunnan perusta ja suomalainen kaivostoiminta on kansainvälisessä vertailussa maailman huippua. Kaivosala Suomessa on kehittynyt viime vuosikymmeninä vauhdilla.

Alalla on käynnissä neljäs teollinen vallankumous. Se tarkoittaa robotiikan ja digitalisaation lisääntymistä sekä keinoälyn hyödyntämistä kaivostoiminnoissa.

Tuotannon käyttöön saadaan yhä laajempi datapankki, jota voidaan hyödyntää toimintojen jatkuvaan parantamiseen.

Esimerkiksi Tapojärvellä kaivosteknologian kehittyminen näkyy kaivosturvallisuuden parantumisena ja tuotantovarmuuden lisääntymisenä. Säästöjä syntyy muun muassa energianlähteissä ja päästöissä.

– Kauko-ohjattavat lastauskoneet ovat olleet meillä käytössä jo liki 20 vuotta ja etäohjaus on koettu hyväksi. Nyt turvallisuutta ja tuotannon tehoja etsitään yhä enemmän digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen. Esimerkiksi valvomosta käsin voidaan ohjata kalustoa kameroiden välityksellä. On anturitekniikkaa ja koneälyä, jota voidaan hyödyntää muun muassa kunnossapidon ja kaluston elinkaarisuunnittelun tukena, Tapojärven tekninen johtaja Juhani Ruokamo kertoo.

Kolme tulevaisuuden trendiä

Tapojärvellä kaivosteknologian kolme tulevaisuuden trendiä ovat sähköistäminen, päästöjen vähentäminen sekä etähallinta ja -valvonta.

– Kaivosteknologian testaaminen ja kehittäminen on kallista, mutta vaivan arvoista. Saavutamme koko ajan entistä parempaa turvallisuutta, tuottavuutta ja pystymme vähentämään kuormitustekijöitä. Tavoitteemme on yhä kestävämpi ja ympäristöystävällisempi työskentely kaivoksissa.

Teknologista kehitystyötä tehdään muun muassa analysoimalla koneita ja laitteita. Yrityksen tuottamia tuotantotietoja hyödynnetään kaivos- ja tehdaspalvelutoimintojen kehittämisessä. Dataa annetaan myös asiakkaiden ja laitetoimittajien kehitystyön tueksi.

– Teknologian kehittyessä tuotantovarmuus ja tuottavuus kasvaa, työ monipuolistuu ja ympäristövaikutukset vähenevät. Kun kalusto ja laitteet ovat kunnossa, myös työntekijöillä on mukavampi, puhtaampi ja ergonomisempi työskennellä, Ruokamo sanoo.

Autonomian on pelätty vähentävän alan työpaikkoja. Tapojärvellä näin ei ole käynyt. Yrityksen työntekijämäärä on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana yrityksen kasvun myötä.

Kaivosteknologian kehityksen vauhti on kovaa, sillä vaatimukset kaivosalan toimintaa kohtaan kasvavat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen lisää haasteita ja mielenkiintoa alaa kohtaan.

– Parhaillaan kaivosteknologian kehittyminen tarkoittaa työntekijöille turvallisuutta ja työurien pidentymistä, mutta myös vaatimustaso työntekijöitä kohtaan kasvaa. Tulevaisuudessa vaaditaan laajempia taitoja kuin esimerkiksi mekaanista kunnossapitoa. Tällä hetkellä Tapojärvi-yhtiöissä työskentelee lähes 800 työntekijää. Yrityksen ydinosaamista ovat kiertotalouden ratkaisut sekä kaivos- ja tehdaspalvelut.