Teknologian kolme trendiämme ovat sähköistäminen, päästöjen vähentäminen sekä etähallinta ja -valvonta

Tapojärven modernin, tuottavan ja kustannustehokkaan mobiilikaluston vahvuus on yli 450. Kalusto suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Koneita löytyy moniin kohteisiin, kuten kuljetukseen, lastaukseen ja materiaalinkäsittelyyn. Kauko-ohjattavat lastauskoneet ovat olleet Tapojärvellä käytössä jo yli 15 vuoden ajan ja etäohjaus on koettu hyväksi.

Tapojärven turvallisuutta ja tuotannon tehoja etsitään yhä enemmän digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen.

Käytössämme on anturitekniikkaa ja koneälyä, jota voidaan hyödyntää muun muassa kunnossapidon ja kaluston elinkaarisuunnittelun tukena.

Teknologista kehitystyötä tehdään muun muassa analysoimalla koneita ja laitteita. Yrityksen tuottamia tuotantotietoja hyödynnetään kaivos- ja tehdaspalvelutoimintojen kehittämisessä. Dataa annetaan myös asiakkaiden ja laitetoimittajien kehitystyön tueksi. Nykyaikaisen teknologian myötä tuotannon käyttöön saadaan yhä laajempi datapankki, jota voidaan hyödyntää toimintojen jatkuvaan parantamiseen.

Teknologian kehittyessä tuotantovarmuus ja tuottavuus kasvaa, työ monipuolistuu ja ympäristövaikutukset vähenevät.

Tapojärvellä on oma huolto-organisaatio, joka toimii lähellä tuotantoa jokaisella työmaalla. Keskuskorjaamomme sijaitsee Keminmaassa, Suomessa.

”Kun kalusto ja laitteet ovat kunnossa, myös työntekijöillä on mukavampi, puhtaampi ja ergonomisempi työskennellä.” Juhani Ruokamo, tekninen johtaja

Tapojärven intressiyritys Recurso Oy on kalustonhallintayhtiö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Tapojärven kanssa. Recurso ostaa, myy ja vuokraa koneita pääasiassa Tapojärvi-yhtiöiden käyttöön.

 

Hankinta ja huolto

  • Mobiilikaluston määrä yli 450
  • Oma huoltohenkilöstö
  • Yksi keskuskorjaamo
  • Huolto työskentelee jokaisessa tuotantotoimipisteessä