Teemme teollisen mittakaavan ympäristötekoja

Tapojärven liiketoiminta on teollisen mittakaavan kiertotaloutta, jossa käsitellään jatkuvalla prosessilla teollisuuden sivutuotteita ja luodaan uusia ratkaisuja kaivosalan tarpeisiin. Tapojärvi käsittelee vuosittain 47,9 miljoonaa tonnia materiaalia kaivoksissa ja tehtaissa. Osa materiaalista on teollisuuden sivutuotteita, jotka Tapojärvi jalostaa kierrätetyiksi tuotteiksi ja antaa uuden elinkaaren jo kertaalleen käytetyille materiaaleille ja luonnonvaroille.

Tuotteistamalla sivuvirtoja ja hyödyntämällä uusiomateriaaleja korvataan neitseellisistä materiaaleista tehtyjä tuotteita ja sovelluksia sekä vähennetään loppusijoitettavien materiaalien määrää. Erottelemalla ja palauttamalla esimerkiksi metalleja takaisin prosessoitavaksi, voidaan säästää luonnonvaroja, koska loppusijoitettavaa jätettä ei synny ja tarve valmistaa kiviainesta neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi.

Tapojärven tuottamien kiertotalouspalveluiden hyödyt näkyvät ympäristövaikutuksissa, työhyvinvoinnissa, turvallisuudessa sekä taloudessa.

Yrityksemme palkittiin Australiassa vuonna 2010 maailman parhaana kuonankäsittelijänä ja vuonna 2019 kansainvälisellä kuonankäsittelyn teknologisella innovaatiopalkinnolla.

Teemme myös konsultointia ympäri maailmaa.

Kiertotalous- ja tehdaspalvelut: 

 • Teollisuuden sivutuotteiden käsittely ja tuotteistus
 • Tulenkestävien kierrätysmassojen valmistus
 • Materiaalinkäsittely osana teollista prosessia
  • Lastaus
  • Kuljetus
  • Murskaus
  • Seulonta
  • Polttoleikkaus
 • Sulan kuonan kuljetus
 • Kuonan jäähdytys
 • Kuonapatojen hallinta ja kunnossapito

Innovaatioista liiketoimintaa

Tapojärvellä on myynti- ja kehitysyksikkö, jossa luodaan uusia ratkaisuja teollisuusalojen kestävään liiketoimintaan. Tapojärven kehitystoiminta suuntautuu teollisuuteen, koska siellä on suurimmat tarpeet ja volyymit kiertotalouden kehittämiseen.

Tapojärven myynti- ja kehitystiimissä ei ole mitä tahansa asiantuntijoita, vaan kansainvälisesti tunnettuja kovia konkareita ja todellisia tuloksentekijöitä. Jokaiseen kehityshankkeeseen valikoidaan talon parhaat osaajat, jotka pystyvät hahmottamaan asiakkaan tarpeet ja ratkaisemaan ongelman sekä kehittämään siitä uusia kaupallisia tuotteita tai palveluita.

Uusia ratkaisuja yhtiö hyödyntää liiketoiminnassaan. Myynti- ja kehitystoiminnalla tuetaan yhtiön olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistetaan uusien tuotteiden ja palveluiden syntyminen.

 

Työskentelemme asiakasta varten

Tapojärvi työskentelee useilla tehdastyömailla toimien osana asiakkaiden tuotantoprosessia. Meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisista tehdaspalveluista sekä teollisuus- ja kuljetuspalveluista. Kehitämme osaamistamme koko ajan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Toiminnallamme varmistamme asiakkaillemme tehokkaat ja turvalliset tehdaspalvelut.

Asiakkaamme kertovat

”Se, mitä luvataan, myös tehdään. Jämäkkä toimija, joka reagoi nopeasti myös poikkeamiin. Palaset ovat kohdallaan ja Tapojärvi tuottaa meille lisäarvoa.” SSAB

”Toimii käytännönläheisesti ja on kumppani, joka on avoin keskustelulle ja auttaa löytämään ratkaisun ongelmiimme. Kuuntelee meidän tarpeitamme ja pyyntöjämme. Tekee ehdotuksia parantaaksemme toimintaamme, jotta saavutamme haluamamme tavoitteet yhteistyössä. Yhteistyö toimii oikein hyvin.” Acciai Speciali Terni

”Vahva moniosaaja, jonka takia erottautuu markkinoilla. Tapojärvi on meille hyvä palveluntoimittaja. Vahvuutena on myös rohkea lähestyminen erilaisiin asioihin ja pyrkii tuomaan kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ratkaisuja tietoomme.” Outokumpu

(Sitaatit on poimittu vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Sitaatit eivät ole vain yhden henkilön kertomaa, vaan lainauksiin on yhdistetty vastaajien kommentteja yrityksittäin)

Tapojärven kiertotalouteen keskittyneitä kehitysprojekteja: 

 • Kuonatuotteiden kehittäminen, valmistus ja myynti
 • Soodasakan tuotteistaminen
 • Geofix – kierrätysmateriaalipohjainen paikkausmateriaali
 • Teollisuuden hiilijalanjäljen vähentäminen
 • Ser-talteenottolaitos
 • Eco Innovation Research Center

 

Asiakkaat:

SUOMI

 • Outokumpu Tornion tehtaat, 1988-
 • SSAB Raahe, 1992->

 

ITALIA

 • Acciai Speciali Terni, 2018->