Katso video

Vi är en finsk specialist på gruvarbete och fabriksservice, en modig befrämjare av cirkulär ekonomi

Tapojärvi Oy har specialiserat sig på gruvservice, industriprocesser och materialhantering. Vi produktiserar årligen cirka 750 000 ton av industrins biprodukter. Tapojärvi har c:a 450 anställda och c:a 60 personer jobbar för underleverantörer.

  • Vi arbetar konstant med utveckling- och forskningsarbete för att förhindra att användbara material hamnar som avfall. Tillsammans med våra kunder arbetar vi i stor utsträckning med industrins forskning- och utvecklingsarbete.
  • Vi har två unika anrikningsverk i Torneå där till exempel ferrokrom och ädelstålslaggets biprodukter anrikas till CE-märkta produkter utan slutförvaringsavfall.
  • Vi har en varierad gruvverksamhet i både dagbrott och underjordsgruvor. Vi använder en modern, pålitlig utrustning.
  • Vi arbetar internationellt. Vi har långsiktiga affärsrelationer med bland annat Outokumpu, SSAB, Agnico Eagle och Boliden.