Arbete

Hos oss är det attityd som avgör, allt annat kan man lära

Tapojärvi Oy är en arbetsplats för proffs på fältet och lockar de mest skickliga medarbetarna, vilket garanterar personalens engagemang och möjliggör ständig kompetensutveckling. Vi värdesätter en aktiv och motiverad attityd.

Mångsidiga operationer inom gruv- och industriprocesser erbjuder arbetsuppgifter för proffs inom flera områden. Ingenjörer inom olika områden arbetar bland annat med produktutveckling. Dessutom anställer vi chaufförer, gruv- och processarbetare samt professionella mekaniker specialiserad på tung utrustning. Arbetsbeskrivningar för kontorsarbetare varierar från chefer till olika special- och utvecklingsuppgifter.

Vi värdesätter allt kunnande. För oss ​​är det attityd som avgör, viljan att lära sig är en extra merit. Även om du inte har någon utbildning, men du har arbetat med maskiner, vänligen lämna en öppen ansökan. Vi värdesätter en aktiv attityd och arbetet utförs som ett lag. Vi litar på vår personals mångsidiga kunnande och professionella färdigheter. Vi uppmuntrar till att lära sig nytt, vi utbildar och satsar på att förbättra kompetensen.