Karriärbana

Ett bra arbetsklimat och en aktiv attityd visas i resultaten

Flera proffs från olika verksamheter, arbetar inom gruv- och industriområde. HR utvecklare Liisa Tuorila och projekt manager Tuomas Pussila berättar på videon om hurdant arbetsklimat Tapojärvi Oy har.