Utbildning

Vi tar hand om våra anställdas yrkesskicklighet

Vi på Tapojärvi tror på utbildning. För oss är utbildning inte bara att sitta på skolbänken. Vårt sätt att utbilda nya anställda är baserat på lärande av arbetsplatsen med andra proffs.
Samma sätt används när du flyttar inom huset. Vi använder ett elektroniskt jobborienteringsmaterial och jobborienteringsprogram. En stor grupp av experter tar hand om arbetsorientering på arbetsplatser. Vi kartlägger fortlöpande deras yrkeskunskaper och organiserar regelbundet utbildningar och möten.

Vi utbildar vår personal i samarbete med olika institut och tillverkare genom att använda de senaste metoderna inom verksamheten.
Vi tror starkt på människors yrkeskunskaper och syftar till att höja dess värde varje dag.
Säkra och effektiva arbetsmetoder är hederssaker för oss.