Poutapilvet

Global Slag konferens 22-23 november 2010

tis 15 jun 2010 14:36:00

Vi ska delta den internationella Global Slag konferensen den 22-23 november 2010.

Årets tema är hur man maximerar användningen av slagg.