Poutapilvet

Tapojärvi Oy börjar använda egen personal i tillhandahållandet av gruvutrustning

mån 29 apr 2019 19:15:00

Tapojärvi Oy börjar använda egen personal i service och underhåll av gruvutrustning relaterat till schaktningsentreprenader.
Arbetet kommer att organiseras som en del av schaktningsentreprenaderna i Kemi och Sotkamo. Syftet med omorganiseringen är att utveckla en operativ modell som är mer säker, smidig och kostnadseffektiv. Enligt planen är startpunkten 8/1/2019 tai första augusti 2019.
Rekryteringen av den personal som behövs i underhåll av utrustningen har påbörjats, och de lediga arbetsplatserna annonseras på vår webbplats: www.tapojarvi.com/rekrytointi