Poutapilvet

Tapojärvi tilldelades internationellt innovationspris för slaggbearbetning

tis 2 apr 2019 08:22:00

Tapojärvi Oy tilldelades ett internationellt innovationspris på konferensen Global Slag i Tyskland på fredag. Priset delades ut för forskningsarbetet i slaggbaserat geopolymer.
Tapojärvi har ett pågående cleantech-projekt som syftar till utveckling av slaggbaserade geopolymerprodukter samt planering, implementering och uppföljning av testkonstruktioner.
Geopolyomerytkonstruktioner är en tät, vatten- och syreresistent struktur som kan användas för att täcka högar med sulfidhaltig slaggsten från gruvor. I Finland har man i allmänhet använt HDPE-film för detta ändamål.
- Vi testar geopolymerer i verkliga förhållanden i Kittilä där vi byggde testkonstruktionen i september 2018. Vi följer upp testkonstruktionens funktion åtminstone fram till slutet av 2022. En del av testkonstruktionens yta beläggs också med ett tillväxtlager, säger Juha Koskinen, utvecklingschef på Tapojärvi Oy.
Tapojärvis forsknings- och utvecklingsenhet med tio medarbetare fokuserar inte bara på utveckling av användningen av biflöden från stålindustrin utan också på en förbättrad materialeffektivitet och återvinningsgrad för el- och elektronikskrot samt pappers- och gruvindustrin.
Utvecklingsteamet har till uppgift att skapa nya produkter och tjänster, hållbara och effektiva metoder och tillgodose kundernas utvecklingsbehov.
- Vi har för närvarande 16 pågående projekt som syftar till att minska belastning på naturen och användning av råvaror, säger Henri Pilventö, kommersiell direktör för Tapojärvi Oy.

GEOPOLYMER
• Cementaktigt material som baserar sig på rostfritt stålslagg som kan användas i betongliknande konstruktioner
• Huvudråvaran i geopolymer är slaggsort 0/1 mm, som uppstår när kraftigt alkaliskt slagg kyls
• På grund av dess egenskaper är sorten en av de mest svårutnyttjade fraktionerna och i världen samlas slagget i lager och slutplaceras
• Geopolymer är betydligt mer förmånligt och miljövänligt än cement
• Användningen har testats i Kittilä och resultaten hittills är utmärkta
• Litet koldioxidavtryck