Poutapilvet

"Vi vill stödja vår hemort på alla sätt"

tis 14 maj 2019 15:06:00

Hannukainen Mining och Tapojärvi Oy ingick ett samarbetsavtal med Kolarin Kontio för tre år.
- Hannukainen Minings och Tapojärvis andel är avsevärd i förhållande till den årliga sponsringen, säger styrelseledamot Tuomo Norman.
För närvarande har Kolarin Kontio 38 sponsorer.

Lagspel krävs i arbetslivet

En integrerad del i Tapojärvi Oy: s strategi har varit att stödja barns och ungdomars idrottsaktiviteter, och därför har Hannukainen Mining Oy också understött klubbens juniorer under tidigare år. Antalet juniorer i Kolarin Kontio har ökat till över 180 medlemmar sedan fjolåret. Det totala stödbeloppet från Tapojärvi och Hannukainen Mining ökade även per juniorspelare.
- En bra grundkondition är verkligen viktigt i synnerhet i gruvarbete. Det är bra att lära sig att bevara den redan som barn. Därför stöder vi varje år olika idrottsklubbars verksamhet, säger Tapojärvi Oy:s business controller Tuomas Tapojärvi.
Tapojärvi Oy som nu anslutit sig till avtalet är moderbolag till Hannukainen Mining Oy, vars grundare ursprungligen härstammar från Kolari. Tuomas Tapojärvi är bekant med många medlemmar i klubbens styrelse redan från tidigare, eftersom han själv har spelat i klubben.
- Det kom som en överraskning för mig att Tapojärvi Oy har blivit ett så stort och inflytelserikt företag under åren, säger Jarmo Pudas, ordförande Kolarin Kontio.
- Det är fint att vår sponsor är ett sunt och stabil företag, som också kommer att genomföra ett nytt inhemskt gruvprojekt.

Lapplands välfärd viktigt

För både Hannukainen Mining and Tapojärvi är det viktigt att delta i att stödja livskraften på verksamhetsorterna. Företaget kommer att fortsätta skapa nya arbetstillfällen och skatteintäkter i Lappland.
- Vårt företag har varit i branschen i nästan 65 år nu. I Kolari har det funnits gruvdrift sedan 1600-talet. När gruvdriften utvecklats har utsläpp och andra olägenheter minskat till en bråkdel av vad de var, till exempel för trettio år sedan, säger Tuomas Tapojärvi.
- Nu kan också biprodukter från gruvan utnyttjas, och de belastar inte längre miljön som förut, konstaterar Tapojärvi.
Tapojärvi är i dag ett internationellt företag med gruv- och fabriksverksamhet i tre länder. Företaget sysselsätter för närvarande mer än 450 personer och 60 personer som är anställda av underleverantörer.