Agnico

Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivos

Agnico Eagle Finland Oy är ett dotterbolag till det kanadensiska gruvföretaget Agnico Eagle Mines Limited. De äger Kittilägruvan och engagerar sig aktivt i mineralforskning i Finland och andra nordiska länder. Kittilägruvan är den största guldgruvan i Europa, med en årlig produktion på 6000 kg guld. Gruvan erbjuder jobb för cirka 500 anställda och 400-500 entreprenörspersonal. Tapojärvi har varit engagerad i produktionen av Kittilä-gruvan sedan 2008 som leverantör av olika gruvtjänster.

Our services in Kittilä mine during 2008-2017:

  • Underjordslastning och transport av malm och gråberg
  • Lastning, transport och skrotning av tunnlar
  • Återfyllning av stenbrott och gamla tunnlar
  • Vägunderhåll underjord
  • Utrustningsarbete
  • Övergripande gruvtjänster
  • Inmatning till anrikningsverk
  • Skalning
  • Dammbyggnationer