Boliden

Boliden, Kylylahti gruvan

Boliden är ett svenskt företag specialiserat på malmletning, gruvproduktion, smältverk och återvinning av metaller.
Bolidens huvudprodukter är zink och koppar, dessutom producerar de guld, silver, bly och nickel. Boliden har en cirka 800 meter djup gruva i Kylylahti, Polvijärvi. 140 personer jobbar i gruvan.
År 2017 anrikades cirka 809 000 ton malm till koppar, guld, zink och nickel kobolt i Luikonlahti anrikningsverk.
Tapojärvi Oy har utfört entreprenadarbete som en stabil del av produktion i Bolidens Kylylahti gruva sedan 2011.

Tjänster i Kylylahti:

  • Underjordslastning och transport av malm och gråberg
  • Lastning, transport och skrotning av tunnlar
  • Återfyllning av stenbrott och gamla tunnlar
  • Vägunderhåll underjord
  • Skutknackning