Endomines

Endomines, Pampalo guld gruvan

Pampalo guldgruva ligger i Ilomantsi, Hattuvaara, efter den så kallade Karelska guldlinjen, ett 40 kilometer lång område som innehåller guld.
Pampalo gruvan äges av Endomines Oy, dotterbolag till Swedish Endomines AB.
Cirka 270 000 ton malm bryts i Pampalo gruvan årligen.

Our services in Pampalo in 2015-2017:

  • Produktionsborrning
  • Malmhantering
  • Fyllning av stope
  • Utrustningsarbete
  • Vägunderhåll underjord