Outokumpu

Outokumpu, Torneå stålverk och Kemigruvan

Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. Outokumpu producerar rostfritt stål i Finland, Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA och Mexiko.
Outokumpu sysselsätter cirka 10000 anställda i över 30 länder, varav cirka 2400 är i Finland. Outokumpu har en rostfri stålkvarn i Torneå och en kromgruva i Elijärvi, Kemi.

Outokumpu har varit Tapojärvi Oys kund sedan 1985 i Kemi-gruvan och sedan 1988 i Torneå stålverk. Sedan dess har vi utvecklat våra tjänster enligt kundens förväntningar och behov.

Tjänster I Torneå stålverk:

 • Behandling och anrikning av rostfritt stål
 • Ferrokrom slagghantering och anrikning
 • Återvinningsenhet för tillverkning av eldfasta produkter
 • Krossning och malning av eldfast tegel
 • Produktion av eldfast massa och kross
 • Krossnings- och siktningsenheter
 • Mobila sorteringsverk
 • Transport och lastning av Okto-produkter
 • Transport av återvunnet stål och bulk från hamn

Tjänster I Kemigruvan:

 • Underjordslastning och transport av malm och gråberg
 • Lastning, transport och skrotning av tunnlar
 • Återfyllning av stenbrott och gamla tunnlar
 • Vägunderhåll underjord
 • Utrustningsarbete
 • Övergripande gruvtjänster