SSAB

SSAB Raahe

SSAB fabriken i Brahestad tillverkar så kallade standard-, premium- och specialstål. Huvudprodukterna är varmvalsade plattor och spole produkter. Fabriken har ett koksverk, två masugnar, stålsmältverk, kraftverk och varmvalsverk. Området har också bearbetning av rå och annat material samt hamn. Omkring 2400 personer arbetar regelbundet på fabriken.

Tapojärvi har jobbat som Rautaruukkis underleverantör sedan 1973. Samarbetet började på Rautuvaara gruvan i Kolari.I Brahestads stålfabrik har Tapojärvi Oy utfört varierande fabriksservice sedan 1992.

Vår service i Brahestad:

  • Bearbetning av återvunnet stål SSAB Merox
  • Automatisk koks skalning och inmatningssystem
  • Converter laddning
  • Materialmatning och siktning till masugn och sinterverk
  • Siktning av koks, sinter och kalksten
  • Transport och inmatning av inköpt koks
  • Bearbetning av PCI-kol