sättet att arbeta

Vi tar ansvar för säkerhet, kvalitet och miljön

Vi vill visa på ett bra exempel och vara föregångare i ett ansvarigt företag. Vi tar ansvar för våra anställda och kundernas säkerhet. Vi arbetar transparent och strävar alltid efter bästa kvalitet. Vi uppskattar naturens renhet och minimerar därför miljöpåverkan av vår verksamhet.

Vi arbetar för våra kunder:
Vi vill vara nära kunden och producera individuella tjänster för dem. Det är viktigt för oss att utveckla industriprojekten till gagn för våra kunder. Vi vill inte bara vara ett företag som producerar tjänster, utan vårt syfte är att vara en partner med vilket det långsiktiga samarbetet ska säkerställa framgång för både företaget och regionen.


Vi tar ansvar för våra kunders behov:
Vårt mål är att tjäna med säkerhet och kvalitet. Vi är engagerade i att arbeta tillsammans med kunden och våra medarbetare, för att skapa tillväxt och välbefinnande. Vi tar ansvar för att leverera det som är viktigt för våra kunder och kollegor, för det krävs engagemang för deras värderingar och behov.

Aktiv inställning visas i resultat:

Vi uppskattar en aktiv attityd där arbetet utförs som ett lag. Vi litar på den stabila kunskapen och kompetensen hos vår personal. Vi uppmuntrar att lära sig nytt, vi utbildar och investerar i att förbättra kompetensen.