Ekonomi

Effektiv och pålitlig partner inom alla indikatorer

Tapojärvi Oys rötter är djupa i Lapplands mark. Företaget har vuxit och stärkts genom bestämt arbete. Stark vilja, förmåga att genomföra, nyfikenhet och mod att ta itu med utmaningar är våra styrkor.

Vi är stolta över rollen och positionen att utnyttja och värdera industrins sidoströmmar. Gruvarbeten, branschtjänster och industrins anläggningsprocesser är företagets djupa expertis. Våra ständigt förnyade maskiner är aktuella. Vi satsar en betydande del av företagets kassaflöde på produktutveckling tillsammans med industri, forskningsanläggningar och företag.

Vår ägares starka avsikt är att säkerställa fortsatt tillväxt. Lönsam verksamhet möjliggör allt detta. Bolagets ekonomiska och materiella resurser är starka. Vi vill vara en bra arbetsgivare och ta hand om vårt sociala ansvar.

Idag är vi en av de största arbetsgivarna i norra Finland, med cirka 400 anställda. Vårt företag är en av de största bolagsskattebetalarna i förläning Lappland. I Tapojärvi Oy tittar vi på framtiden med tilltro, nyfikenhet och positivitet. Vårt uppdrag är att vara en effektiv, pålitlig och långsiktig partner, till alla våra intressegrupper.