Kvalitet

Högklassig och pålitlig tjänst

Tapojärvi Oy har certifierats enligt ISO 9001-standarden. Syftet med kvalitetsstyrningssystemet är att styra och se till att alla operationer och tjänster görs felfritt och på ett sätt som uppfyller både kundens och våra egna krav. Vi upprätthåller och förbättrar kvalitetskontrollen dagligen i vårt arbete. Bakom kvalitet står Tapojärvis fyra värden: säkerhet, kunnighet, effektivitet och lönsamhet. Dessa värden styr alla operationer.

SÄKERHET

Vi tar ansvar för våra anställdas och kunders säkerhet. Vi arbetar för att inte förorsaka någon fara för anställda, kunder, miljö, maskiner eller fastigheter. Vårt funktionssätt är väl planerat, förväntat och säkert genomfört.

KUNNIGHET

Vi vill visa ett bra exempel och vara en föregångare som ett ansvarigt företag. Vi arbetar transparent och strävar alltid efter bästa kvalitet. Alla arbeten och tjänster görs felfritt och på ett sätt som uppfyller både kundens och våra egna krav. Vi håller våra löften.

EFFEKTIVITET

Vi arbetar för-och med kunder. När vi arbetar effektivt kan vi växa och stärka vårt kunnande och få det bästa möjliga gemensamma resultatet. Stark vilja, förmåga att genomföra, lösningsorienterat tillvägagångssätt, nyfikenhet och mod är våra styrkor. Nytänkande är en del av vår effektivitet.

LÖNSAMHET

Vi strävar ständigt efter att göra saker bättre. I sina projekt vill våra kunder ha en partner som är professionell, snabb och pålitlig. Vi är en partner som ständigt förbättrar vår verksamhet och fokuserar på det väsentliga. Vi jobbar snabbare, smartare och fokuserar på de frågor som värderas av våra kunder. Vår lönsamhet förbättras endast genom våra kunders lönsamhet.