Säkerhet

Tryggt till lönsam drift

Säkerhet är en del av vår företagskultur. Varje olycka kan undvikas. Vårt sätt att arbeta är väl planerat, förväntat och säkert genomfört. Att inte förorsaka fara för våra anställda, kunder, miljö, maskiner eller lokaler ligger till grund för vår verksamhet.

Vi värdesätter våra anställda. Allmänt välbefinnande motiverar och hjälper till att hantera utmaningar. Därför observerar vi och förbättrar säkerhetsfrågor dagligen.