Cirkulär ekonomi

Spetsföretag i material återvinning

Tapojärvi erbjuder lösningar för återvinning av alla typer av biprodukter och material från industrin som går till upplag. I ett framtidsperspektiv är vi ett spetsföretag av hantering och nyproduktion av olika material.

Tapojärvi svarar upp till utmaningar från gruv- och stålfabriker med innovativa och kostnadseffektiva lösningar.Vi vill inte vara bara ett företag som producerar services, istället är vårt mål att vara en partner med vilken långsiktigt samarbete är önskat för att säkerställa framgång för ditt område och företag.

Henri Pilventö
CCO
mobil: +358 40 1604 414

Elektrik faktura: TE003709102599
Operator: Tieto Oyj
OperatorID: 003701011385