Fabrikservice

Kostnadseffektiv fabrik och industri services

Tapojärvi verkar som en stabil del av kundens produktionsprocesser, och följer principen om hållbar utveckling. Vi har årtionden av erfarenhet från olika bransch- och transporttjänster och vi förbättrar ständigt vårt kunnande i samarbete med våra kunder.Med vår verksamhet säkerställer vi en effektiv och säker produktion.Trots att vi arbetar lokalt tänker vi globalt.