Forskning och utveckling

Innovativt industrisamhälle

Tapojärvis anställda är vardera experter i sitt eget yrke. Tillsammans bildar vi ett professionellt forsknings- och utvecklingsteam. Vi vill agera utifrån företagets och andra samarbetspartners behov av utveckling. Skapa nya produkter och tjänster, överväga hållbara, effektiva sätt att driva och skapa kostnadsbesparingar för våra kunder.

Ett exempel: tillsammans med Outokumpu utvecklade vi en process för återvinning av rostfritt stålslagg. Det fanns inga kompletta lösningar tillgängliga så vi planerade och genomförde en ny process tillsammans.

Tapojärvi Oy är en aktiv aktör i flera företag och forskning om hållbar utveckling.