Gruvdrift

Föregångare i ansvarig gruvdrift

Tapojärvi Oy är en erfaren mångsysslare vid gruvdriften. Vårt företag har flera decennier av erfarenhet i både underjordsgruvor och dagbrott.För tillfället arbetar vi i flera gruvor som en stabil del av produktionen.
Moderna maskiner möjliggör högkvalitativ och sammanlagd ekonomisk verksamhet.
Vi är engagerade i en ansvarig och hållbar förbättring av gruvdrift tillsammans med våra partners.