Material hantering

Återvinning är en del av effektiviteten

Tapojärvi är bland annat specialiserat på hantering av material som används inom stålindustrin. Vi utför siktning av olika material med våra egna fasta och mobila siktningssystem. Vi har årtionden av erfarenhet av återvinning av stål, bulktransporter samt primär, sekundär och autogen krossning.

Riktiga kostnadsbesparingar uppnås med effektiv användning av material när värdefullt råmaterial återsänds tillbaka till produktionen. Effektiv användning av material är ekologiskt.
Vi värderar industrins biprodukter. Våra processer sparar naturresurser eftersom det inte kommer att bilda ett engångsavfall och behovet av att producera aggregat från råmaterial minskar avsevärt.