Hannukainen

Guld och koppar grävare - ett djupt finskt gruvbolag

Tapojärvi Oy grundade Hannukainen Mining 2015 med dess goda värdegrunder, mål- och miljömedvetenhet i botten, för att utnyttja malmreserverna i Hannukainen, Kolari. Gruvdrift av Hannukainen Mining är planerat att genomföras i regel på de områden där det redan funnits druvdrift av andra gruvbolag.

Enligt forskning är det möjligt att bryta järn, koppar och guld från Hannukainen. Järnkoncentratet är nästan svavelfritt och enligt forskningen en mycket bättre produkt än den grundläggande kvaliteten på marknaden.

Enligt planen kommer brytningen att ske i två dagbrott, först i Hannukainens dagbrott och senare även i Kuervitikko dagbrott, som ligger cirka två kilometer norrut.

Det är viktigt för företaget att ta hänsyn till naturen, lokala invånare och näringslivets möjligheter i området. I värdena för Hannukainen Mining Oy går miljö och socialt ansvar hand i hand.

www.hannukainenmining.fi