Vaari

En mans passion växte till ett storföretag

År 1955 hade Esko Tapojärvi en idé. Han skulle skaffa en bil med stark struktur, stora däck, och en hög markfrigång. Drömmen var att ha en bil som kunde operera i Norra Finlands utmanande väder, så att den kunde användas för att jobba åt nordfinländarna.
- Då var det inte många transporttjänster tillgängliga och jag såg att jag kunde vara till nytta, berättar Esko.
Den 27 oktober 1955 skrev Esko Tapojärvi under kontraktet för Pobeda och började Tapojärvis företagsverksamheten. Först var det taxi services. Att köra var trevligt och den företagsamma mannen skrev under sitt första transportavtal med Muonio utbildningsnämnd.
Avtalet omfattade transporten av Kihlankiskolans studenter.
- Jag kommer ihåg när skolan brann ner och den första transporten av kontraktet var att köra en lärare till sjukhuset, berättar Esko.
Trots motgångar fortsatte och utvidgades entreprenörskapet. Esko började transportera mjölk för hela västra Lappland till Valio i Kaukonen, Kittilä. Som mest innefattade transporten två fordon. Därtill började grustransporter under byggandet av Lapplands väg.

Fartfyllt 70-talet
År 1966 så flyttade Esko till Helsingfors för att transportera grus åt Tauno Valo. Grusfordon kallades för ”Hyryläs förstörare”. En natt år 1977 fick Esko Tapojärvi ett samtal där han fick en begäran att vikariera i Rautuvaara gruvan i Kolari, hans hemstad. Arbetet var att transportera sprängsten från gruvan.
- Det blev ett långt vikariat då arbetet varade i 16 år berättar Esko. Under denna tid växte utrustningen och personal i antal och kundernas ökade förtroende möttes med en mer utvecklad verksamhet, Esko påminner sig om tillväxten.

Balanserad tillväxt under 80- och 90-talet
När verksamheten utvidgades 11 april 1980 ändrades bolagsnamnet till Maansiirtoliike Tapojärvi Ky. Esko ägde majoriteten av aktierna och den äldsta sonen Markku kom med som bolagsman. Döttrarna Jaana och Pirjo kom med som tysta bolagsmän. Från att bara haft en bil växte företaget till 10-15 maskinenheter. På grund av den stora tillväxten blev ett byte av företagsform än en gång aktuell. Företagsformen ändrades 21 juni 1995 till aktiebolag och det skedde även ett generationsskifte genom att sammanföra Veljekset Tapojärvi Oy (ägd av Eskos två söner) och Maansirtoliike Tapojärvi Oy.

Nytt årtusendets stark mångsysslare, 2000-talets
Bolagsnamnet ändrades igen 7 juli år 2000 till Tapojärvi Oy. Tapojärvis rötter är fortfarande starkt i Lappland: företaget är registrerad i Kolari, dit rötterna når. Nuförtiden har företaget specialiserat sig på gruvarbete och fabriksservice. Efter 1990-talet har Tapojärvi slutat med anläggningsarbeten då utvecklingen ledde tekniken till att Tapojärvi självständigt utför fabriksprocesser. Idag utförs Tapojärvi Oy arbeten redan i tredje generationen.