Tsab

Tapojärvi S.r.l

Tapojärvi Italia S.r.l grundades 2018. Företaget har specialiserat sig på att leverera olika tjänster inom stålindustrin. Företaget produktiserar industrins biprodukter och utvecklar ny verksamhet kring cirkulär ekonomi.
Processen som Tapojärvi har utvecklat sparar naturresurser eftersom behovet att producera aggregat från jungfrulig råmaterialkälla minskar avsevärt.
Riktiga kostnadsbesparingar för kunderna kan uppnås genom att effektivt använda materialet. Det innebär att värdefulla råvaror återanvänds i produktionen. 

Tapojärvi har arbetat flera år med slagghantering i Finland.År 2010 tilldelades företaget i Sydney, Australien, en global utmärkelse för det bästa slaggbehandlings bolaget.
Tapojärvi förbättrar ständigt sin verksamhet och söker efter innovativa och kostnadseffektiva lösningar som kan användas för att möta utmaningarna av stålverk runt om i världen.

Företagets personal består av internationella experter inom cirkulär ekonomi, eftersom verksamheten med industriella processer erbjuder arbete för professionella inom olika områden. Med produktutveckling arbetar bland annat ingenjörer inom olika områden. Dessutom anställer Tapojärvi chaufförer, processarbetare samt professionella mekaniker. Arbetsbeskrivningar för tjänstemän varierar från arbetshanteringsuppgifter till olika expert- och utvecklingsuppgifter.

Tapojärvi är ett varmt och välkomnande familjeföretag med viljan att utveckla både egen och anställdas kompetens inom materialeffektivitet. . Företaget värdesätter personalen och arbetar som en familj. Tapojärvi har stort förtroende för de anställdas mångsidiga kunnande samt deras professionella färdigheter. Företaget eftersträvar hela tiden på att förbättra kompetensen genom att uppmuntra de anställda att inhämta ny kunskap genom exempelvis utbildning.

Tapojärvis kontor i Italien ligger i Terni, ca 100 km från Rom.

Tapojärvi S.r.l

Tapojärvi Italia S.r.l è una società fondata nel 2018 specializzata nel trattamento di materiali dell'industria siderurgica. I processi di lavorazione industriale sviluppano dei sotto prodotti, e la società crea nuove operazioni commerciali riadoperandoli.
Questo processo, risparmia risorse naturali e la necessità di produrre materiale roccioso da materie prime vergini viene significativamente ridotta.
Utilizzando i materiali in modo efficiente, i clienti ottengono una riduzione dei costi quando preziose materie prime vengono riadoperate.
È da anni che Tapojärvi lavora con il trattamento delle scorie in Finlandia. Nel 2010, la società ricevette un premio per la migliore società di trattamento delle scorie a Sydney, in Australia.
Tapojärvi è in costante sviluppo cercando sempre soluzioni innovative, vantaggiose e sostenibili, per essere competitiva sui mercati internazionali.
Lo staff è composto da esperti internazionali dell'economia circolare, dal momento che le attività dei processi industriali forniscono lavoro a professionisti in vari campi.
Lo sviluppo del prodotto prevede il coinvolgimento, tra le altre cose, di ingegneri di diversi settori. Tapojärvi impiega conduttori di macchine operatrici, esperti di processo di lavorazione e specialisti nella manutenzione. I lavori d'ufficio variano da compiti di gestione a differenti missioni affidate agli esperti e attività di sviluppo.
Tapojärvi è una società a conduzione familiare con il desiderio di migliorare le proprie capacità e quelle dei dipendenti nel campo dell'efficienza dei materiali. La società crede nel valore del suo personale, si affida alla loro esperienza e professionalità e investe costantemente nella formazione e nello sviluppo delle loro competenze.
La sede italiana di Tapojärvi si trova a Terni, a circa 100 km da Roma.

Tapojärvi Italia S.r.l
Corso del Popolo 26
Ufficio 24
05100 Terni, Umbria, Italia

Roberta Bontempo
HR Manager
hr.italia@tapojarvi.com

Martti Kaikkonen
CEO
Mob: +358 400 319 812
martti.kaikkonen@tapojarvi.fi

Mari Pilventö
Acting CEO of Tapojärvi Oy
Mob: +358 400 178 081
E-mail: mari.pilvento@tapojarvi.fi