Timeline

Viljan att arbeta utan att belasta naturen

Tapojärvi har specialiserat sig i över 60 år på gruvarbete, materialhantering, fabriksservice och industriprocesser. Vi har växt med våra kunder till en internationell industribiprodukts expert, föregångare i gruvteknologi och utvecklare av cirkulär ekonomi.

Vår verksamhet är en fast del av kundernas processer och vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med kunden. Vi tar hänsyn till naturen och letar konstant efter lösningar som stödjer principerna av ständig utveckling och miljömedvetenhet.

Tapojärvis sätt att arbeta genom att dra nytta av sin kunskap och utrustning, erbjuder klienter ytterst pålitlig service som Tapojärvi och kunden tillsammans har planerat.

Vi vill att vår verksamhet står nära kunden, då erfarenhet har visat att på det sättet stöttar vi vår kunds affärsverksamhet på bästa möjliga sätt. Tapojärvi Oy är certifierat enligt ISO standard 9001:2008.